Akış Akademi | Akış Asansör Motorları
Akış Akademi

Akış Asansör olarak hizmet içi eğitime önem vermeye devam ediyoruz. Bu sayede personelimizi, sektörümüzdeki güncel gelişmelere karşı daima hazır halde tutuyoruz.

Akış olarak yarım asırdır biriktirdiğimiz tecrübemizi ve birikimlerimizi, mesleki eğitimlerle sektörümüzün gelişimine sunuyoruz. Özellikle satış sonrası hizmet kalitemizi üst düzeyde tutabilmek için çalışanlarımıza SSH eğitimleri vererek Akış kalitesini gelecek nesillere aynı şekilde aktarmayı amaçlıyoruz. 

Marka ve Ürün Geliştirme Seminerleri

Akış markasına yıllardır verdiğimiz önemi eskiden beri bizimle çalışan ya da bünyemize yeni katılan tüm personelimize de aktarmaya özen gösteriyoruz. Yıllardır müşterilerimizin bizi tercih etme sebeplerini, bayilerimize ve çalışanlarımıza aktararak, çeşitli eğitim seminerleri ile aidiyet duygusunu artırmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede yıllar geçse de Akış Makine disiplinini gelecek nesillere aktaracak kanalları daima açık tutuyoruz. 

Personel Eğitimleri

Akış, güçlü üretim kapasitesine ve yaygın bayilik ve hizmet ağına sahip olurken, en çok kaliteye olan şaşmaz bağlılığına güvenir. Bu kalite anlayışının bir disiplin halinde her ürüne geçebilmesi ise çalışan personeline verdiği kalite eğitimlerinden geçer. Kalite standartları bireylere değil kurallara bağlandığı için, banttan çıkan her bir ürün de bu eğitimlerin izlerini görmek mümkündür.

Vizyonumuzun Bayilerimize Aktarımı

Akış Asansör markasını zirveye taşıyan ve en önemlisi sektörde lider kalmasını sağlayan diğer bir unsur da bayilerin liyakatidir. Türkiye’nin en ücra yerlerine birle hizmet götürebilme kabiliyetine sahip olan hizmet ağında, şüphesiz Akış bayilerinin markaya olan aidiyeti ve inanmışlığı önemli rol oynar.

Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi

Akış makine parkurundan çıkan her bir üründe, uzun yıllar süren bilgi birikimi ve ar-ge çalışmalarının önemi büyüktür. Üretimiz ürünlerin hayati önem taşıması bizleri ayrıca daha fazla sorumluluk almaya itmektedir. Bu bağlamda markaya olan güvenin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ar-ge ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için inovasyon Akış için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bütün bunların ışığında Akış, bölgeye en büyük ve en gelişmiş ar-ge laboratuvarını kurarak, kendisine güvenen müşterilerine en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olmaya devam etmektedir.

Kalite Kontrolün Önemi

Üzerinde Akış logosu olan her bir ürün pazara sunulmadan önce birçok kalite kontrol aşamasından geçmektedir. Bu bağlamda ürünün yıllar süren güvenilirlik sembolü bu kontrollerin şaşmaz disiplin süreciyle alakalıdır. Üretim bandından çıkan her bir ürün, tek tek özel makinelerle kontrol edilmeden nihai tüketiciye sunulmaz. İşte bu sebepledir ki Akış bayileri satılan her ürünün arkasında Akış kalitesinin olduğunu bilerek güvenle müşterilerine sunarlar.