Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Çevre - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Akış Asansör olarak, tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri azaltmak, çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacı ile çalışmalarımıza yün vermekteyiz. 

Bu viyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz; 

 

  • Sektörümüz için, çevre ve iş sağlığı ve güzenliği ile ilgili tüm yazal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uyarız. 
  • Çevre ve İSG yönetim sistemlerini oluşturur, uygular ve sürekli iyileştirir. 
  • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları, kaynağında azaltmaya çalışır ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlarız. 
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize ederiz. 
  • Tüm çalışmalarımızı ve paydaşlarımızı, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için önlem alırız. 
  • İSG ve çevre performansımızı sürekli arttırır ve yeni yatırımlarımızda iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel etkileri göz önünde bulundururuz. 
  • Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar ve uygunsuzlukları önleyen entegre yönetim sistem kurmak ve sürekli geliştirmek için çalışırız. 
  • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturur, düzenli aralıklarla izleriz. 
  • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici kuruluş kültürü yaygınlaştırmak için çalışırız. 
  • Risk ve gereksinimleri belirleyip Çevre ve İSG proseslerini düzenli olarak güncelleriz. Kuruluş çalışanlarımızla ekip olarak bu politikanın gereklerini ve çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, yasal, müşteri ve diğer şartlara uyacağımızı taahhüt ederiz.