İlkelerimiz ve Çalışma Ahlakımız
İlkelerimiz ve Çalışma Ahlakımız

Dürüstlük

Firmamız faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, Çalışanları, hissedarları, diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır ve bu doğrultuda hareket eder.

Takım Çalışması

Ekip arkadaşlarımız arasında işbirliği ve iletişimin gelişmesi için çalışır . Gerekli ortamı tesis etmeye çalışırız.

Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; firmamıza ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen "gizlilik anlaşmaları" çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Firma çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilin de ilgili kişilerle paylaşırız.

Üretim süreçlerine ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle,  herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insider trading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerimizden biri olarak kabul ederiz. Daima ilgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedefleriz. 

Kurumumuzda;
  • Çocuk işçi çalıştırılmaz.
  • Zorla çalıştırma – mesaiye bırakma  yapılmaz.
  • Çalışanlarımız arasında ; dil, din , milliyet , ırk, mezhep, siyasi görüş , hemşehricilik , akrabalık, cinsiyet  gibi hiçbir ayrımcılık kabul edilmez.
  • Çalışanlarımızın dil, din, cinsiyet eşitliği ve çeşitliği  için gerekli önlemleri alır, yaygınlaştırırız. 

Sorumluluk

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; çalışanlara tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza karşı; iyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

Topluma ve insanlığa karşı; demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket ederiz.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.Firma yönetimi, tüm rüşvet ve yolsuzlukların karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul etmez.

Çalışma ahlaki ilkelerimizi, hem kendi kurumumuzda, hem de tedarikçimizde geliştirmek için gerekli çalışmaları yürütürüz. Bu kapsamda firma iç yönetmeliklerine aykırı durumlar için disiplin prosedürünü, yasaları ilgilendiren durumlar için hukuki prosedürleri işletiriz.